Bông lan phô mai trứng muối

CHÚ Ý

Tụi mình có nhận thực hiện bánh bông lan trứng muối trang trí và kích thước lớn!!