Cùng hồi tưởng về kỳ nghỉ ở bãi biển với xu hướng ‘Bánh Thạch Đảo’